De mobiliteit van de 21ste eeuw zal helemaal anders zijn dan hoe we ze nu kennen. We evolueren naar genetwerkte mobiliteit: elke reiziger kiest welke mobiliteitsoplossing hem op dat moment en op die plaats het beste past. Hij wordt zo regisseur van zijn eigen mobiliteit. Dat het traditioneel openbaar vervoer met trein, tram en bus hierin een cruciale rol speelt, staat buiten kijf. Ook andere spelers zullen inspelen op deze evolutie om zo een fijnmazig netwerk aan de gebruiker aan te bieden.

Blue-mobility is zo'n speler met producten en diensten die een oplossing geven voor de zogenaamde ‘laatste kilometer'.

Blue-bike

Blue-bike

Blue-mobility lanceerde het deelfietssysteem Blue-bike in tal van treinstations, in nauwe samenwerking met fietspunten van deze stations. Met een abonnementskaart kan je snel en voor een democratisch bedrag per rit een Blue-bike huren in al deze stations.

Bezoek de site

 

Olympus

Olympus

Blue-mobility was platformcoördinator van Olympus, een van de vijf platformen binnen de Vlaamse Proeftuin voor elektrische voertuigen. Olympus legt de nadruk op het delen van voertuigen en het netwerken van verschillende vormen van vervoer. Bedoeling is om te onderzoeken hoe elektrische auto's, scooters, fietsen e.a. hierin een rol kunnen spelen.

Bezoek de site

 

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Blue-mobility wil ook werk maken van nieuwe ontwikkelingen om haar missie en doelstellingen te bereiken.

 

Lees meer